Tüzelőanyagok Fűtőértékei
  TÜZELŐANYAGOK  FŰTŐÉRTÉKE  
     
 

A szilárd tüzelőanyagok fűtőértékével kapcsolatban rendkívül sok adat és érték kering a köztudatban. Az alábbiakban a tűzifa, a lignit a brikettek, és a szén fűtőértékével kapcsolatban próbálunk segíteni a megfelelő tüzelő kiválasztásában.

 
     
  TŰZIFA  
     
 

Fafajták:

 
     
  A fafajták közül a keményfák alkalmasak inkább tüzelésre, így a bükk, a tölgy, az akác, a gyertyán. Amennyiben kizárólag fával kívánunk fűteni ezen fafajták a legalkalmasabbak.

Fentieken kívül vannak más keményfafajok, melyek szintén alkalmasak tüzelésre, pl.: nyár, éger, kőris, amelyek vegyes tüzelés (szén és fa) esetén olcsóbb áruk miatt megfelelő kiegészítői lehetnek a széntüzelésnek.

A puhafák közé a fenyőfajták tartoznak, melyek magas gyantatartalmuk miatt tüzelésre nem igazán alkalmasak, tekintettel arra, hogy a tűztérbe kerülő gyanta a tüzelőberendezés romlását eredményezheti

 
     
 

Mértékegységek:

 
     
 
Erdei köbméter: Az erdőgazdálkodásban használt mértékegység 1x1x1,7 méter, azaz 1,7m3. A gyakorlatban 1m-es rönkök 1m hosszban és 1,7 m magasságban összerakva. Az erdei m3 a tüzifa vásárlás legtisztább módja, mivel az elszámolás egysége a fa térfogata, független annak nedvességtartalmától.
Jó tanácsok: 

Amennyiben erdei m3-ben kíván vásárolni, mindig tisztázza ki, mit ért erdei m3 alatt. Van, aki erdei m3-ben adja meg az árat, de csak 1,3 m3-t számol 1 erdei m3-nek. Vásárlás előtt mérje le a méteres rönkök hosszát, ha a rönkök jelentős része rövidebb 1 m-nél, akkor Ön kevesebbet fog kapni, mint 1,7 m3. Az egy erdei m3-re vonatkozó ár szorosan összerakott – rakatolt – méteres rönkökre vonatkozik, nem a hanyagul összerakottra, netalántán az összedobáltra. Nézze meg mennyi ágfa van a rakatban, kb. 10 % mennyiség még elfogadott. Ne vásároljon vékony tüzifát, netán ágfát vastag tüzifa árban. Nézze meg, a megvásárolni kívánt fafajta mellett még milyen más fafajták vannak a rakatban, kb. 10 % egyéb fafajta még elfogadott. Ne vásároljon pl.: akácárban nyárfát.

Köbméter:

Normál köbméter: 1x1x1m=1 m3. A gyakorlatban méteres rönkök 1 m hosszban és 1 m magasságban összerakva.

Jó tanács: A teherautóra felrakott tüzifát általában mérőszalaggal lemérik, kiköbözik, ami normál m3-ben számított mennyiséget eredményez. Ha a fizetés erdei m3-ben történik a kapott normál m3 mennyiséget osszák el 1,7-tel.
Ömlesztett m3: 1 normál m3 űrtartalomba szórt hasított tüzifa, pontos mértékegységnek nem számít, pontos elszámolás alapjának nem alkalmas.
Jó tanács: Ömlesztett m3-re lehetőleg ne vásároljon, mind a mennyiség, mind a fafajták aránya gyakorlatilag saccolás eredménye.
Mázsa /q/: 100 kg, a lakosság számára történő értékesítés során leginkább használt mértékegység, a tüzifa víztartalmát faárban kell megfizetni.
Jó tanács: Soha ne vásároljon idegen, általában kisteherautóról árusító, kosárban mérő személyektől.
Kalodás tüzifa: Erdei köbméterben, illetve normál m3-ben is árusítják, konyhakész tüzifa hasítva, méretre vágva.
Jó tanács: A kaloda egészének szorosan összerakottnak kell lennie, ha a közepe „levegős” a fa mennyisége jelentősen kevesebb lehet. Nem árt szúrópróbaszerűen lemérni.
 
     
 

Egy erdei köbméter méteres rönkre frissen vágott tüzifa tömege:

  • akác kb.: 8,5-10 q
  • tölgy, bükk,
  • gyertyán kb.: 11-13 q
 
     
    SZÉN  
     
   Szénfajták  
     
   
Lignit: A legfiatalabb szén, szerkezete erősen fás. A lignit fűtőértéke 3,5-10 MJ/kg. Tüzeléstechnikai tulajdonságai nem túl jók, a külszíni fejtés miatt előfordulhatnak benne földdarabok, agyag, a szállítás rakodás során morzsolódik, pora nehezen tüzelhető el. Olyan barnaszén, mely 40 %-nál nagyobb bányanedvességet tartalmaz (lágy barnaszén)
Jó tanács:

Lignit vásárlás esetén a nagydarabos, nem poros, nem földes szén jónak számít, azonban a megrendelés előtt kalkulálja be, előfordulhat, hogy a leszállított lignit jelentős mennyiségben tartalmazhat nehezen vagy egyáltalán nem eltüzelhető anyagokat, melynek oka, hogy a külszíni fejtés során a lignitet általában nem osztályozzák.

Barnaszén:

Az ún. kemény barnaszén, amely 40 %-nál kevesebb bányanedvességet tartalmaz. A barnaszén és a feketeszén megkülönbözetése az égéshő alapján történik, a határ 17-20 MJ/kg körül helyezkedik el. A barnaszenek megjelenésük alapján lehetnek földes, lágy, fénytelen és fényes barnaszenek.

Jó tanács: A barnaszén tárolása során illó anyagok távoznak belőle, folyamatos lassú oxidáció zajlik, amely miatt hosszabb – több évi – tárolás esetén akár 10 % fűtőérték veszteség is bekövetkezhet. Célszerű évente a tavaszi-nyári időszakban a téli szénmennyiséget – nem többet – megvásárolni. A szenet száraz helyen tároljuk, mivel ha megázik, a belső oxidáció miatt öngyulladás következhet be. Ha a szén nedves, a tűztérben erősen pattog, nehezen gyullad be.
Feketeszén: Kiváló minőségű, igen magas fűtőértékű szén: 17-33 MJ/kg. Típusai: hosszú lángú szén, gázszén, kovácsszén, zsírszén.
Jó tanács: Az igen magas fűtőértékű feketeszenek a gyengébb minőségű kazánokat tönkretehetik, szétégetik. Általában barnaszénnel keverve használatos. 
Brikett: A szénbányászat során keletkezett szénport, valamilyen adalékanyaggal összepréselik. Barna és kőszénből is előállítható, ára általában kedvezőbb a darabos szénnél, kazánokban kályhákban is jól tüzelhető. 
Jó tanács: A brikettet a préseléses technológia miatt száraz helyen kell tárolni, ha megázik porladásra hajlamos. 
 
     
 

A szén osztályozása:

 
  Szén vásárlásakor általában egy helyen bányászott, különböző méretben osztályozott szeneket forgalmaznak. Kereskedelmi forgalomban általában az alábbi kategóriák kaphatóak:   
     
 
Porszén: Szemnagysága 0-10, 0-20 mm-ig terjedhet. Speciális „szénporos” kazánokban tüzelhető el hatékonyan.
Daraszén: Szemnagysága 10-20 mm-ig terjed, automata kazánokban történő fűtésre ajánlják, a szénport kirostálják belőle. Kisebb rostélyú kazánokban eltüzelhető.
Diószén: Szemnagysága 20-40 mm-ig terjed, lakossági kazánokba ajánlott leginkább.
Kockaszén: Szemnagysága 20-80, 40-100, 40-150 mm-ig terjedhet. Lakossági felhasználásra ajánlott.
 
 
  A FŰTŐÉRTÉK   
     
  Egy tüzelőanyag fűtőértéke az a hőmennyiség, amely 1 kg tüzelőanyagból kinyerhető. Értékét úgy kapjuk meg, ha az anyag égéshőjéből kivonjuk a gőzként távozó vízmennyiség párolgáshőjét. A fűtőérték tipikus mértékegységei szilárd anyagoknál a kJ/kg, a MJ/kg. A tűzifa esetében a vizes fának jóval nagyobb a tömege és jelentősen kisebb a fűtőértéke, melynek oka, hogy az égés során a nagyobb vízmennyiségnek nagyobb a párolgáshője, mely a fűtőértéket jelentősen csökkenti  
 

Mértékegységek:

1 kcal = 4,1868 kJ

1 MJ = 1000 kJ

1 MJ = 0,27778 kwh

1 kwh = 3,6 MJ

 
     
  A tűzifa nedvességtartalma és fűtőértéke:  
 

A tűzifa nyersen, kivágáskor 50-60 %-os nedvességtartalmú, megfelelő tárolás mellett a nedvességtartalma hónapról-hónapra csökken. Ha több, mint egy évig szárad, akkor eléri a légszáraz állapotot, ami kb. 20 % nedvességtartalmat jelent. A nedvességtartalomnak igen nagy hatása van a fűtőértékre.

 
     
 

A tűzifa nedvességtartalmának változása a kivágás és a felhasználás közötti időszakot alapul véve:

 
 
A kivágás és a felhasználás között eltelt időszak A tűzifa nedvességtartalma
Friss vágás 48-60 %
1 hónap elteltével 45-52%
2 hónap elteltével 42-48%
3 hónap elteltével 38-46%
4 hónap elteltével 30-38%
5 hónap elteltével 25-30%
6 hónap elteltével 20-25%
7 hónap elteltével 18-25%
 
  A nedvességtartalom változása függ a tűzifa fajtájától, valamint a tárolás körülményeitől is. A tárolás legcélszerűbb módja a fedett, de jól átszellőző helyen történő tárolás. Egyes fafajták frissen, zárt helyre betárolva fülledésre hajlamosak lehetnek.  
     
 

A tűzifa nedvességtartalmának és fűtőértékének összefüggése:

 
 
Nedvességtartalom
(%)

A tűzifa átlagos fűtőértéke
(kwh/kg)

15 4,15
20 3,86
25 3,58
30 3,3,
35 3,01
40 2,73
45 2,44
50 2,16
55 1,88
60 1,59
 
  Az adatokból látható, hogy a nedvességtartalmat figyelembe véve, a frissen vágott, majd darabolt, hasított és kiszállított tűzifa átlagos fűtőértéke csupán fele a légszáraz tűzifáénak.  
     
  A FŰTŐÉRTÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA  
  A különböző tájékoztató anyagokban többféle mértékegységben vannak megadva a fűtőértékek, melyek összehasonlítása sokszor nehézkes. Az alábbi táblázat próbál segíteni az egyes mértékegységek közötti eligazodásban  
     
 
Energiahordozó Fűtőérték

Kcal/kg
kilokalória

MJ/kg   kwh/kg
 friss tűzifa

 1624

 6,8  1,88
 légszáraz tűzifa  3439-3774  14,4-15,8  4-4,4
 lignit  836-2388  3,5-10  0,97-2,77
barnaszén 3000-4800 12,5-20 3,47-5,55
feketeszén 4060-7882 17-33 4,72-9,16
 
     
    A LEGGYAKRABBAN FORGALMAZOTT SZÉNFAJTÁK FŰTŐÉRTÉKE  
 
Szénfajta Fűtőérték

Kcal/kg
kilokalória

MJ/kg   kwh/kg
borsodi rostált dara 3200-3400 13,4-14,2 3,72-3,94
borsodi dió 3300-3500 13,8-14,6 3,83-4,05
borsodi kocka-darabos 3400-3600 14,2-15 3,94-4,16
borsodi hengerbrikett 3000-3200 12,6-13,4 3,5-3,72
lengyel barna kocka 3000 12,6 3,5
ledvicei dara 4300 18 5
ledvicei dió 4300 18 5
herkules dara 4650 19,5 5,41
herkules dió 4650 19,5 5,41
herkules kocka 4650 19,5 5,41
Feketeszenek
lengyel Ziemowit 6100 25,5 7,08
lengyel Jankowice 6700 28 7,77
lengyel Sobieski 5250 21,9 6,08
lengyel Janina 5350 22,4 6,22
orosz kocka 5800 24,3 6,75
lengyel-orosz Rusko 5800 24,3 6,75
lengyel iszapszén 4000 16,7 4,63
 
     
    AZ ENEREGIAHORDOZÓK EGY KW/H-RA VETÍTETT KÖLTSÉGE  
   
Energiahordozó Fűtőérték
kw/h/kg
Egységár
Ft/kg
Energiatartalom ár
Ft/kwh
Tűzifa
friss vágású tölgy tűzifa 1,88 23 12,23
frissvágású akác tűzifa 1,88 29 15,42
légszáraz tölgy tűzifa 4,2 nincs piacon -
légszáraz akác tűzifa 4,1 nincs piacon -
fa brikett 5,3 46 8,67
Lignit
mátrai lignit 2,5 19 7,6
import lignit 3-3,5 21 6-7
Barna szenek
borsodi dió 3,83-405 29 7,16-7,57
borsodi henger brikett 3,5-3,72 28 7,52-8
sokolovi barna dió 3,3 39 11,8
ledvicei dió 5 49 9,8
herkules kocka 5,41 49 9,05
Fekete szenek
sziléziai feketeszén 7,08 64 9,03
lengyel Jankowice 7,77 68 8,75
lengyel Sobjeski 6,08 62 9,11
lengyel Janina 6,22 61 9,8
orosz kocka 6,75 57 8,44
 
     
 

*A táblázatban feltüntetett árak csupán tájékoztató jellegűek, az egyes forgalmazók fogyasztói árai ettől jelentősen eltérhetnek

 
 

Tüzelő vásárlásakor vegye figyelembe a mázsa áron kívül a tüzelőfajta energiatartalmát is.

 
 

 

Figyelem!
Ezen tanulmány a szerző saját szellemi tulajdona. Másolása, felhasználása kizárólag a szerző beleegyezésével és a forrás megjelölésével lehetséges.


©2013 dr.Mihók Z.